شماره تماس همکاران مرکز

شناسه نوشته : 9383

1395/01/28

تعداد بازدید : 48917

شماره تماس همکاران مرکز
بسمه تعالی
قابل توجه طلاب محترم آموزش‌های غیرحضوری

قابل توجه طلاب محترم مرکز آموزش‌های غیرحضوری

با توجه به انتقال محل مرکز آموزش‌های غیرحضوری، شماره تلفن‌های جدید جهت ارتباط با این مرکز در زمان‌های معین شده، مطابق با جدول ذیل اعلام می‌گردد.

تذکرات:

1. از هرگونه تماس با شماره‌هایی که مرتبط با کارتان نیست جداً خودداری فرمایید.

2. مکالمات تلفنی ضبط نمی‌ گردد؛ لذا در صورت بروز اشکال، امکان بررسی نخواهد داشت. به این منظور طلاب محترم می‌بایست حتی المقدور مطالب خود را از طریق گروه‌های مرکز آموزشهای غیرحضوری در «کوثر نت» اعلام نمایند و از همان طریق نیز پاسخ را دریافت فرمایند.