مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی - زمان درخواست حذف اضطراری

شناسه خبر : 98336

1399/08/28

تعداد بازدید : 890

 به اطلاع طلاب گرامی می رساند :

زمان ثبت درخواست حذف اضطراری از تاریخ 99/8/28  الی 99/9/2 می باشد.

جهت این امر می توانید از طریق پرتال کوثرنت> سامانه ها> سامانه آموزش> درخواستها> درخواست حذف اضطراری ،اقدام نمایید تا در صورت دارا بودن شرایط ، نسبت به حذف دروس موردنظر شما ، توسط این مرکز اقدام شود.

ضمنا دقت شود که فقط به اندازه ای می توان درخواست حذف واحد داد که  واحدهای باقیمانده ، از حداقل واحد مجاز ،کمتر نشود.
نتیجه بررسی درخواست شما حداکثر تا 99/9/10  در همان قسمت درخواست قابل مشاهده می باشد.
موفق و موید باشید.