مرکز آموزش های غیرحضوری

خدمات آموزشی - تغییر زمان شروع نیمسال اول تحصیلی

شناسه خبر : 96475

1399/07/12

تعداد بازدید : 969

 بسمه تعالی
به اطلاع طلاب گرامی می رساند: همچنانکه در جلسه توجیهی روز پنجشنبه 7/10  رئیس مرکز توضیح داده شده است ، متاسفانه بعلت مشکل فنی سامانه و عدم امکان بارگذاری دروس، علیرغم پیگیری های بسیار زیاد مرکز آموزشهای غیرحضوری تاکنون مشکل مرتفع نشده است لذا شروع نیمسال  از 99/7/12 به تعویق افتاده است و امیدواریم با رفع مشکلات سامانه ، نیمسال از تاریخ 99/7/19 شروع گردد.امید است با برنامه ریزی دقیق و تلاش مضاعف طلاب  محترم در  نیمسال جاری،شاهد موفقیت بیش از پیشتان باشیم.
همواره موفق و موید باشید.