مركز آموزش های غير حضوری

آموزش - تذکر مهم درخصوص امتحانات مجدد وتابستان

شناسه خبر : 94990

1399/06/05

تعداد بازدید : 1862

بسمه تعالی

دو نکته درخصوص امتحانات مجدد وتابستان به طلاب گرامی رسانده می شود:

1. طلابی که حوزه امتحانی خود را در زمان مقرر انتخاب نموده بودند ولی هم اکنون در پرتال طلبه ،حوزه امتحانی خود را مشاهده نمی نمایند ، نگرانی از امکان شرکت در امتحانات نداشته باشند و  می توانند در امتحان مربوطه شرکت نمایند.

2. همچنانکه قبلا هم تذکر داده شده و در آئین نامه های امتحانی مذکور است تاکید می شود : طلابی که شرایط امتحان مجدد یا تابستان را از قبیل  اخذ مجوز ، غیبت موجه  ، نمره بین 10تا12  ، انتخاب حوزه امتحانی ،  انتخاب دروس مربوط به سال 98 و... را نداشته اند مجاز به شرکت در امتحان مجدد آن درس نخواهند بود لذا طلاب محترم مطلع باشند که چنانچه به علت اختلال در سامانه به طلبه ای اجازه شرکت در امتحان درسی داده شده باشد که دارای شرائط نبوده ، این اجازه معتبر نخواهد بود و چنانچه طلبه ای در  آن شرکت نمایند به هیچ عنوان نمره آن ارزشی نداشته و برای طلبه ثبت نخواهد شد.

موفق و موید باشید..