مرکز آموزش های غیرحضوری

نکته مهم پیرامون درخواست نمره مجدد

شناسه خبر : 94441

1399/05/09

تعداد بازدید : 2051

به اطلاع طلاب گرامی می رساند؛
کسانی که درخواست نمره مجدد از سالهای قبل از 98 داشته اند (حتی در صورتیکه در سامانه  برایشان تاریخ آزمون ،نمایش داده شود ) امکان شرکت در امتحان مجدد تابستان را نخواهند داشت و فقط کسانی می توانند در امتحانات مجدد تابستان شرکت کنند که دروس انتخابیشان مربوط به نیمسال اول یا دوم 98 باشد.
موفق و موید باشید.