مرکز آموزش های غیر حضوری

تمدید درخواست نمره مجدد

شناسه خبر : 94439

1399/05/09

تعداد بازدید : 929

 
به اطلاع طلاب گرامی می رساند: زمان ثبت درخواست نمره مجدد برای نیمسال تابستان از تاریخ 99/05/25 ساعت 8 صبح لغایت تاریخ 99/05/25 ساعت 23:55 تمدید گردید. طلاب متقاضی می توانند جهت ثبت درخواست خود ، از طریق پرتال کوثرنت> سامانه ها> سامانه آموزش > درخواست نمره مجدد، اقدام نمایند.
موفق و موید باشید.