مرکز آموزش های غیر حضوری

تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

شناسه خبر : 94384

1399/05/08

تعداد بازدید : 1849

تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران از تاریخ 1399/5/10 الی 1399/5/24
به اطلاع طلاب گرامی غیرحضوری می رساند:
 
با توجه به تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران از تاریخ 1399/5/10 الی 1399/5/24 و تعطیلی بخش اداری مرکز آموزش های غیرحضوری در این ایام، این مرکز پاسخگوی مراجعات تلفنی از ساعت 12 ظهر پنجشنبه 1399/5/9 الی 9 صبح شنبه 1399/5/25 نخواهد بود همچنین طی این مدت گذاشتن پیام و مطلب در گروه ها امکان پذیر نیست.