مركز آموزش های غیرحضوری

اطلاعیه بسیار مهم پژوهشی - آموزشی

شناسه خبر : 94021

1399/04/28

تعداد بازدید : 2983

قابل توجه طلاب غیر حضوری سطح 3 

به اطلاع طلاب گرامی سطح 3 می رساند که بر اساس ماده42 آیین نامه پایان نامه، طلاب پس از گذراندن 60 واحد درسی مجاز به انتخاب موضوع  و پس از گذراندن 80 واحد درسی ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه در سامانه پایان نامه هستند. لذا به جهت هوشمند شدن سامانه آموزش و ارتقاء آن، طلابی که در وقت مقرر اقدام به ارسال موضوع و طرح اجمالی ننمایند امکان انتخاب واحد سایر دروس  از نیمسال مهر 99 به بعد در سامانه آموزش برایشان میسر نمی باشد. لذا تبعات ناشی از عدم انتخاب موضوع پایان نامه بر عهده شخص طلبه خواهد بود.  از این رو از همه طلاب مشمول و ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه تقاضا می شود که حداقل 3 ماه قبل از انتخاب واحد هر نیمسال، موضوع پیشنهادی خود را جهت بررسی در کارگروه از طریق سامانه پایان نامه ارسال نمایند تا پس از تصویب موضوع در سامانه پایان نامه  از سایر خدمات آموزشی نظیر انتخاب واحد بهرمند گردند.

با عنایت به اینکه تا انتخاب واحد نیمسال اول 99-400 فرصت اندکی باقی است، طلاب محترم با کمک اساتید راهنمای مدنظر خود موضوعی غیر تکراری و متناسب با گرایش خود را انتخاب و از طریق سامانه پایان نامه تا پایان مرداد ماه 99 ارسال نمایند. لذا از طلاب محترم تقاضا می شود که این فرصت را مغتنم شمرده و با دقت نظر وسرعت قابل توجهی اقدام نمایند تا از اولویت بررسی طرح در کارگروه در هفته اول شهریور بهرمند گردند.