مركز آموزش هاي غير حضوري:

آموزش - اطلاعیه مهم نحوه ارائه کار عملی سخنرانی2 و روش تدریس قرآن نیمسال دوم 99

شناسه خبر : 93193

1399/04/05

تعداد بازدید : 960

پیرو تغییر نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال از حضوری به غیرحضوری به اطلاع طلاب محترمی که درسهای روش سخنرانی2 و روش تدریس قرآن دارند می رساند کار عملی این دو درس با رعایت شرائط مربوطه به نحو ذیل برگزار می گردد:

نحوه ارائه کار عملی:

1. یک سخنرانی و یا یک تدریس 10 الی 15 دقیقه ای اجرا نموده و آن را به صورت افقی ضبط صوتی و تصویری فرمائید.

2. اجراء صوتی و تصویری ضبط شده را حداکثر تا تاریخ 99/4/10 در گروهی که به نام هر یک از این دروس در سامانه کوثرنت ایجاد شده است قرار دهید. بطور جدی متوجه باشید اقدام پس از تاریخ فوق الذکر و از طریقی به غیر از گروه مذکور مورد قبول نخواهد بود.

3. مرکز، موارد ارسالی شما را جهت ارزیابی و نمره دهی در اختیار اساتید خواهر قرار می دهد.

4. نمرات به تدریج تا تاریخ 99/5/11 به اطلاع طلاب خواهد رسید.

شرائط لازم:

1. حجم ضبط شده نباید بیش از 220 مگابایت باشد والا امکان قراردادن آن در گروه نخواهد بود و با مشکل روبرو خواهید شد.

تبصره: چنانچه حجم ضبط شده بیش از 220 مگابایت شد می توانید آن را با نرم افزارهای مربوطه تقلیل دهید.

2. هنگام شروع ضبط حتما نام و نام خانوادگی و کد طلبگی خود را بگوئید.

3. محیط اجرا فضای آرام و فاقد صداهای جانبی باشد.

4. اگرچه اساتید ارزیاب خواهر می باشند ولکن حتماً مراقبت های لازم از نظر حجاب و سایر جوانب به طور جدی رعایت گردد.

5. سوالات و اشکالات خود را در همان گروه های درس ثبت نموده و از کارشناس مربوطه پاسخ بگیرید و از نوشتن در سایر گروه های این مرکز خودداری نمایید، همچنین اطلاعات تکمیلی در مورد روند و چگونگی انجام کار عملی را مشاهده نمایید.

6. گروه «روش تدریس قرآن» به آدرس «کوثرنت>گروه‌ها>گروه‌های عضو>گروه روش تدریس قرآن (کار عملی)» قابل دسترسی است.

7. گروه «روش سخنرانی2» به آدرس «کوثرنت>گروه‌ها>گروه‌های عضو>گروه روش سخنرانی2 (کار عملی)» قابل دسترسی است.

8. توجه داشته باشید که انتخاب مبحث در کار عملی روش تدریس قرآن باید یکی از مباحث کتاب درسی (به اختیار شما) باشد.

9. انتخاب موضوع در روش سخنرانی2 آزاد است.