مركز آموزش هاي مجازي

لغو مهمانی مقالات پایانی در مدارس

شناسه خبر : 91129

1399/02/15

تعداد بازدید : 550

به اطلاع طلاب نیمه حضوری سطح 2 می رساند:

فرآیند مهمانی مقالات پایانی طلاب نیمه حضوری در مدارس لغو  شده است و همه  طلاب می بایست روند مقالات پایانی (تصویب موضوع و..) خود را از طریق  معاونت پژوهش مرکز آموزشهای غیر حضوری پیگیری نمایند.
 طلابی که تا پایان سال 98 موضوعاتشان در مدارس شهرستانها تصویب شده ، با همکاری مدارس مقالات پایانی را به اتمام رسانده و حسب نامه 438/غ98 تمامی مدارک لازم (کاربرگ های ارزیابی ، فایل «ورد» و «پی دی اف» مقالات پایانی)  برای مرکز آموزشهای غیرحضوری ارسال گردد.

- لازم به ذکر است مشاهده و مطالعه کارگاه و جزوه مقاله نویسی بارگذاری شده  در کوثرنت- گروه امور پژوهش غیرحضوری- آموزه های پژوهشی، جهت کسب مهارت لازم در این زمینه الزامی است.
-جهت دریافت فایل کارگاه و جزوه مقاله نویسی به ذیل درس تحقیق پایانی در صفحه خانگی و یا بخش آموزه های پژوهشی مراجعه شود.
-کاربرگ پیشنهاد موضوع ،راهنمای روند مقالات پایانی، آیین نامه و شیوه نامه مقاله نویسی مندرج در در کوثرنت- گروه امور پژوهش غیرحضوری- آموزه های پژوهشی،قابل دانلود است.