مركز آموزش هاي غير حضوری

امتحانات - زمانبندی آزمون شفاهی (كتبی-تستی)

شناسه خبر : 90873

1399/02/07

تعداد بازدید : 3176

بسمه تعالی

ضمن تبریک و تهنیت ماه مبارك رمضان و آرزوی توفیق در عبادات؛ به اطلاع طلاب گرامی می رساند:

با يادآوری تغییر شیوه برگزاری امتحان شفاهی به کتبی - تستی (همانند شیوه امتحانات میان نیم سال ) بدینوسیله تاریخ و ساعات برگزاری این آزمون به ترتیب ذیل قابل مشاهده است:

همچنان که به اطلاع طلاب رسانده شده است ، کلیه طلابی که امتحان شفاهی دارند ،اعم از کسانیکه شیوه غیر حضوری یا حضوری را انتخاب کرده اند و یا حتی موفق به انتخاب محل آزمون شفاهی نشده بودند باید به نحو مذکور امتحان دهند و لذا انتخاب یا عدم انتخاب محل آزمون و یا انتخاب غیرحضوری و یا حضوری کان لم یکن می باشد.

محدوده امتحان شفاهی به نحو اعلام شده قبلی می باشد.

امید است با مطالعه متن آموزشی آزمون شفاهی و تلاش وافی، در سایه الطاف الهی موفق باشید.