مركز آموزش هاي غير حضوی

آموزش - زمان درخواست حذف اضطراری

شناسه خبر : 90849

1399/02/07

تعداد بازدید : 1218

 بسمه تعالی
 
به اطلاع طلاب گرامی می رساند : کسانی که متقاضی حذف اضطراری دروس نیمسال جاری خود  می باشند می توانند با رعایت حداقل واحد ،از تاریخ 99/2/6 الی 99/2/9 نسبت به ثبت درخواست خود از طریق پرتال کوثرنت > سامانه ها> سامانه آموزش> درخواستها> درخواست حذف اضطراری،اقدام نمایند. نتیجه موافقت یا عدم موافقت با درخواست ، حداکثر تا تاریخ 99/2/14  برای طلبه قابل مشاهده خواهد بود.
 
موفق و موید باشید.