مركز آموزش هاي غير حضوري

پذیرش - اطلاعیه طلاب ورودی غیرحضوری 1400

شناسه خبر : 90774

1399/11/27

تعداد بازدید : 2028

جهت مشاهده اطلاعيه آشنائی با ضوابط کلی و چگونگی آغاز تحصیل در مرکز آموزشهای غیرحضوری فايل پيوست را دريافت و مطالعه فرماييد.

فیلم آموزشی و توجیهی (مشاهده  /   دریافت)