مركز آموزش هاي غير حضوري:

مهم - جديد: اطلاعيه در خصوص تفاوت هاي ايجاد شده در روند مربوط به امور آموزشي در نيمسال دوم 98-99

شناسه خبر : 89518

1398/12/04

تعداد بازدید : 4017

1- جهت امكان مرور دروس نيمسال قبل و همچنين استفاده دروس نيمسال اول و دوم در نيمسال تابستان مقرر گرديده است، دروس طلاب مربوط به نيمسال هاي قبل از صفحه خانگي آنها حذف نگردد و همچنان تا تابستان قابل مشاهده باشد بنابراين در تفكيك و استفاده از دروس نيمسال قبل و جاري دقت كافي ملحوظ فرماييد.

2- در صورت اخذ مجوز و نمره فعاليت در يك درس در نيمسال اول 98-99 ، چنانچه همان درس را در نيمسال دوم اخذ نماييد مجوز و نمره فعاليت براي نيمسال دوم لحاظ مي گردد ولي ساير نمرات اعم از تحقيق، شفاهي، مياني و غيره منتقل نمي گردد و طلبه كليه اين موارد مجددا بايد بگذراند، چنانچه بخواهيد كليه فعاليت هاي نيمسال اول محفوظ بماند (غیر از نمره امتحان میانی که به هیچ وجه منتقل نمی گردد) صرفا با انتخاب گزينه نمره مجدد در نيمسال تابستان با داشتن شرايط آن اقدام نماييد و يا در صورتي كه سوابق مرور جلسات آن حذف شده باشد مي بايست مجددا از ابتدا اقدام به كسب مجوز و فعاليت نمايد.

تذکر: به دلیل عدم انتقال نمره میانی در نیمسال تابستان به عوض آن غیبت موجه ثبت می گردد و با ثبت غیبت موجه سامانه بر اساس نمره کتبی پایانی به صورت محاسبه سیستمی مقداری از نمره امتحان میانی را اختصاص می دهد.

3- قابل توجه است كه زمان اخذ نمره فعاليت و مجوز براي امتحان تغيير يافته است و در نيمسال جاري فقط تا ساعت 24 مورخ 1399/03/05 امكان پذير مي باشد و حتما به اين تغيير توجه بفرماييد كه در صورت عدم كسب مجوز امتحان درس به صورت سيستمي از ليست انتخاب واحد طلبه با عنوان " حذف به علت غيبت كلاسي" خارج گرديده و درس به علت مذبور در كارت امتحاني آن درج نمي گردد و براي طلبه سوال و پاسخنامه به حوزه امتحاني كتبي ارسال نمي شود.

4- تمامي غيبت هاي مياني و پاياني بصورت پيشفرض، غيبت غير موجه ثبت مي گردد، مگر آنكه اولا طلبه درخواست غيبت موجه خود را در پرتال طلبه ثبت نماييد و ثانيا، مستند لازم را ارائه نمايد، تا امكان بررسي درخواست غيبت موجه توسط مركز آموزش هاي غير حضوري فراهم گردد، بديهي است در صورت تاييد درخواست غيبت غير موجه به غيبت موجه تغيير داده خواهد شد.

5- نمرات تحقيق، طبق تقويم پژوهشي، در تاريخ 1399/04/10 بصورت نهايي اعلام مي گردد و چنانچه قبل از اين تاريخ نمره اي در كارنامه خود مشاهده نمايد نمره نهايي نخواهد بود و لذا از هر گونه پيگيري و يا تماس تلفني خودداري فرماييد.