مركز آموزش هاي غير حضوري:

تمديد حذف و اضافه

شناسه خبر : 89495

1398/12/04

تعداد بازدید : 1315

قابل توجه طلاب محترم، با توجه به تاخیر فراهم شدن بستر فنی ثبت درخواست کمیسیون و در نتیجه عدم فرصت مناسب انتخاب واحد برای برخي از طلاب ، زمان حذف و اضافه کلیه طلاب سطح2 و3 این مرکز تا 9 اسفند تمدید گرديد.