مركز آموزش هاي غير حضوري:

اطلاعيه درخواست كميسيون نيمسال دوم 98-99

شناسه خبر : 89355

1398/12/01

تعداد بازدید : 1026

بسمه تعالی

به اطلاع طلاب گرامی می رساند: زمان ثبت درخواست کمیسیون رفع مشروطی و اتمام سنوات از تاریخ 1398/12/01 الی 1398/12/05 می باشد. طلاب واجد شرایط می توانند ضمن توجه به نکات ذیل  نسبت به ثبت درخواست خود در تاریخ ذکر شده و از طریق پرتال کوثرنت<سامانه ها<سامانه آموزش< درخواستها< درخواست کمیسیون رفع مشروطی/ کمیسیون اتمام سنوات اقدام نمایند.

نکات قابل توجه:

  1. طلاب محترم فقط در زمان مقرر نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند ودر صورت عدم رعایت زمان لازم این مرکز تعهدی جهت رفع مشکل طلبه برای نیمسال جاری نخواهد داشت .(حتما دقت شود.)

2.ارائه مستندات لازم جهت ارائه در کمیسیون الزامی می باشد.درخواستهای بدون مستند برگردانده خواهد شد که این امر موجب تاخیر در کار طلبه شده و مسئولیت آن نیز متوجه خود طلبه خواهد بود.

3.نتایج موافقت یا عدم موافقت با درخواست کمیسیون، در قسمت پیگیری درخواست شما قابل ملاحظه خواهد بود.

شرایط ثبت درخواست کمیسیون رفع مشروطی:

1. طلبه سطح سه ، براي سومين مرتبه مشروط شده باشد و طلبه سطح دو، براي چهارمين مرتبه مشروط شده باشد.

تذکر    الف: طلبه ای که مشروطی وی کمتر از این مقدار باشد نیاز به به ثبت این درخواست ندارد.

          ب: کسانی که مشروطی آنها از این مقدار بیشتر شده باشد ،کمیسیون با درخواست آنها موافقت ننموده و محروم از تحصیل  می باشند.

2.تاکنون از ارفاق کمیسیون رفع مشروطی استفاده ننموده باشد.کسانیکه یکبار قبلا از این ارفاق استفاده نموده اند اجازه ثبت درخواست در سامانه را نخواهند داشت .

3.معدل کل طلبه کمتر از 13  نباشد .

4. مشروطی وی همزمان با اتمام سنوات واقع نشده باشد .

شرایط ثبت درخواست کمیسیون تمدید سنوات:

1.طلبه سطح سه 13 ترم مجاز تحصیل و طلبه سطح دو 14 ترم مجاز تحصیل را طی نموده ولی موفق به اتمام واحد های خود نشده است.

2. واحد باقیمانده وی بیش از 40 واحد نباشد.

3. معدل کل طلبه کمتر از 13 نباشد.

4.اتمام سنوات وی همزمان با اتمام حد مجاز مشروطی واقع نشده باشد.

طلابی که واجد شرایط  فوق نباشند محروم از تحصیل خواهند شد و ادامه تحصیل آنها منوط به شرکت در آزمون بازپذیری خواهد بود.لذا از هرگونه تماس یا پیام در این خصوص خودداری فرمایید.

 

موفق وموید باشید.