مركز آموزش هاي غير حضوري

اطلاعیه شرکت در نظرسنجی نظام جامع تعلیم و تربیت

شناسه خبر : 88472

1398/11/16

تعداد بازدید : 803

قابل توجه طلاب محترم مرکز آموزش‌های غیرحضوری؛
شورای محترم سیاستگذاری برای تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، اقدام به انجام پروژه‌هایی در راستای تدوین این سند مهم نموده است. یکی از آن پروژه‌ها با عنوان «میزان سنجی تاثیر نظام تعلیم و تربیت حوزه بر سبک زندگی طلاب» است که مجری محترم آن، اخذ نظرات طلاب در این خصوص را برای تکمیل پژوهش، ضروری دانسته است.
نظر به اینکه خروجی این پروژه ها سهم بسیار موثری در طراحی نظام جامع حوزه های علمیه خواهران دارد، از طلاب محترم تقاضا می‌شود با شرکت در این نظرسنجی دیدگاه‌ خود را در رابطه با سؤالات مزبور ثبت نمایند.
این پرسشنامه در سامانه ((پل)) به نشانی  poll.whc.ir/616627  بارگذاری شده‌است که طلاب محترم می توانند ازتاریخ  12 تا 24 بهمن ماه جاری با ورود به سامانه، پرسشنامه مربوطه را تکمیل نمایند.