مركز آموزش هاي غير حضوري:

شرایط اخذ مجوز شرکت در امتحان و تذکرات مهم امتحانات پایان نيمسال اول -99-98

شناسه خبر : 87379

1398/10/17

تعداد بازدید : 4418

شرایط اخذ مجوز شرکت در امتحان و اخذ نمره فعاليت

به اطلاع كليه طلاب محترم غير حضوري مي رساند:

1-ضرورتاً هر طلبه اي براي آنكه بتواند در آزمون پايان نيمسال شركت كند، الزاماً نياز دارد اولاً محل آزمون خود را انتخاب كند، ثانياً مجوز شركت در امتحان را اخذ نمايد.

تذكرات:

الف) انتخاب محل آزمون در مهلت هاي مقرر مطابق با اطلاعيه هاي مربوط به آن انجام مي شود.

ب)  اخذ مجوز براي دروسي كه اسكورم دارند مشروط به شركت در حداقل 70 درصد جلسات اسكورم مي باشد.

ج) طلاب محترم مهلت دارند تا 12 ظهر دو روز قبل از امتحان مربوطه(روز هاي تعطيل و غير تعطيل تفاوتي ندارند) جهت اخذ مجوز شرکت در امتحان به ميزان لازم (حداقل 70 درصد) شركت در جلسات اسكورم را تمام كرده باشند، لذا اتمام پس از آن (ولو چند ثانيه) مشمول اخذ مجوز نخواهد شد.

2-اسامي طلابي كه موفق به اخذ مجوز شرکت در امتحان شده اند، به تدريج حداكثر تا ساعت 14 یک روز قبل از امتحان در سامانه آموزش مجازي در هر درس براي طلاب همان درس ، اعلام مي گردد، لذا قبل از اين موعد از تماس تلفني و درج پيام در گروه هاي كوثرنت خودداری فرمایید.

3- نمره فعاليت كلاسي نسبت به ميزان شركت بيش از 70 درصد در اسكورم ها تعلق مي گيرد (80 درصد يك سوم نمره، 90 درصد دو سوم نمره، 100 درصد نمره كامل) و فرصت آن نيز همان فرصت مندرج در بند 4 خواهد بود.

4-طلاب مكاتبه اي جهت شركت در امتحان پايان نميسال جاري نياز به مجوز ندارند و نمره فعاليت كلاسي براي طلاب مكاتبه اي با سوالات اضافه نسبت به طلاب مجازي تامين مي گردد.

5- مسئولين محل آزمون، نسبت به اينكه طلبه مجوز دارد يا ندارد، اطلاع و مسئوليتي ندارند لذا اجازه دادن آن ها براي شركت طلبه به معناي وجود مجوز فوق الذكر نيست و احياناً جقي براي طلبه ايجاد نمي كند.

 

کارت امتحاني و تذکرات مهم امتحانات پایان نيمسال اول:

1-"کارت امتحاني"، عبارت است برگه اي از مشخصات طلبه، نام حوزه امتحانی، جدول و تاریخ دروس امتحانی

2-برای ورود به جلسه آزمون همراه داشتن "كارت امتحاني" و کارت ملی ، الزامی می باشد.

3-جهت دریافت "کارت امتحاني"، فقط از طریق "کوثرنت-> ورود به سامانه ها-> آموزش- > امتحانات-> كارت امتحاني" اقدام نمایید.

تذكر : به هیچ وجه "کارت امتحاني"، به معنای داشتن مجوز امتحان نیست، بلکه همچنانكه به اطلاع رسيده اخذ مجوز شرکت در امتحان منوط به دو شرط می باشد:

الف) گذراندن حد نصاب اسکورم ها

ب) انتخاب حوزه آزمون كتبي

4-در روز امتحان توجه داشته باشید که مشخصات شما و دروس امتحانی شما بر روی برگه سوالات غير متمركز و پاسخنامه درج شده است، برگه سوالات متمركز داراي سربرگ مشخصات نيست، لكن پاسخنامه هاي آن كه عبارت است از برگه هاي سفيد داراي سربرگ مشخصات فوق الذكر مي باشد، الزاما بايد پاسخ سوالات آن اعم از تستي و تشريحي در آن نوشته شود، لذا پس از گرفتن برگه سوال امتحان غير متمركز ، و برگه پاسخنامه هاي متمركز و غير متمركز، بررسی فرمایید که برگه متعلق به خود شما باشد.

5-تجديد نظر در نمره کتبی آزمون:

الف) نمرات آزمون به مرور اعلام می گردد و در "سامانه کوثرنت-> ورود به سامانه ها-> آموزش-> اطلاعیه نمرات" قابل مشاهده است.

ب) درخواست تجديد نظر در نمره کتبی فقط یک مرتبه ممکن می باشد.

ج) درخواست تجديد نظر پس از اعلام نمره امکان پذیر خواهد بود، لذا روزانه به سامانه مراجعه نمایید تا در صورت اعلام شدن نمره خود بتوانید از آن اطلاع یابید.

د) مهلت درخواست تجديد نظر در نمره کتبی پايان نيمسال تدريجي بود و به مرور مي بايست حداكثر تا دو روز بعد از اعلام نمره آن درس ثبت گردد.

ه) برای تجديد نظر در نمره کتبی از طریق "سامانه کوثرنت-> ورود به سامانه ها-> آموزش-> درخواست ها-> تجدید نظر -> ضربه بر روي كلمه جديد-> انتخاب نوع نمره به كتبي-> انتخاب نام درس مربوطه" و درخواست خود را ثبت نماييد.

و) توجه داشته باشيد نمره تجديد نظر  شده، نمره نهايي خواهد بود، حتي اگر كمتر شده باشد و امکان هیچگونه تغییری در آن وجود نخواهد داشت.

ز) براي ثبت درخواست غيبت موجه پاياني از طريق "سامانه کوثرنت-> ورود به سامانه ها-> آموزش-> درخواست ها-> موجه كردن غيبت امتحاني -> ضربه بر روي كلمه ايجاد -> انتخاب نوع نمره به كتبي-> انتخاب نام درس مربوطه" ، از تاريخ 1398/10/17 لغايت 1398/11/08 اقدام نماييد، اعلام نتايج تاييد يا عدم تاييد آن از 1398/11/09 تا 1398/11/15 مي باشد.

 

تذكر:  در سیر اعلام تدریجی نمرات، افرادی که هنوز برگه آن ها تصحیح نشده است يا در امتحان شركت نكرده اند، مقابل دروس آن ها نمره صفر قرار خواهد داشت، لذا خواهشمند است تا ثبت کامل نمرات از درخواست رسيدگي در سامانه و یا گروه هاي كوثرنت و یا تماس تلفنی خودداری فرمایید. بدیهی است، پایان مراحل اعلام نمرات و ثبت غيبت هاي موجه، به اطلاع خواهد رسید و پس از آن نسبت به نمره صفر و غیبت موجه و يا عدم ثبت نمره اعتراض فرمایید، (در صورت غيبت غير موجه نمره صفر تعلق خواهد گرفت).

6-طلاب غیر حضوری که مهمان تحصیلی مدارس حضوری شده اند مشمول این اطلاعیه نیستند و در همان حوزه ای که به عنوان مهمان معرفی شده اند امتحان خواهند داد.

7- تصحیح اوراق امتحانات غیر متمرکز توسط نرم افزار صورت می گیرد، باید گزینه های انتخابی خود در پاسخنامه را کاملا پر و پر رنگ نمایید و از ضربدر زدن روي آن بپرهيزيد، در غیر اینصورت نرم افزار تصحیح اوراق قادر به خواندن جواب نخواهد بود و مسئولیت آن به عهده خود طلبه خواهد بود و به هیچ وجه در این زمینه امکان تغییر وجود ندارد.

تذكر: براي انتخاب گزينه ها از مداد استفاده نماييد تا در صورت نياز بتوانيد آن را پاك و گزينه ديگري را انتخاب نماييد. توجه داشته باشيد كه اولاً كاملاً تميز پاك كنيد، ثانياً اين پاك كردن موجب كثيف و سياه كردن گزينه ها و صفحه نشود.

8-از آنجايي كه ارسال پاسخنامه هاي امتحانات متمركز نيز، توسط سامانه انجام مي شود و تصحيح توسط اساتيد از روي صفحه نمايشگر انجام مي گيرد لذا پاسخ، با خطوط خوانا، پر رنگ و بدون به هم ريختگي نوشته شود، تا بدون نقص قابل تصحيح باشد.