مركز آموزش هاي غير حضوري:

تمدید حذف و اضافه و انتخاب حوزه امتحاني نیمسال اول 99-98

شناسه خبر : 82529

1398/07/25

تعداد بازدید : 2283

بسمه تعالی
طلاب گرامی مقطع سطح دو و سه ؛ جهت حذف و اضافه واحد از تاریخ 1398/7/28 تا 1398/8/1 به کوثرنت> سامانه آموزش> انتخاب واحد مراجعه نمایید.
همچنين انتخاب حوزه امتحان شفاهی تا تاریخ 1398/8/30 و انتخاب حوزه امتحان کتبی تا تاریخ 1398/9/30 فعال می باشد؛ لذا طلاب محترم جهت انتخاب حوزه به کوثرنت> سامانه آموزش> امتحانات> انتخاب حوزه امتحانی مراجعه نمایند.