مركز آموزش هاي غير حضوري:

تعیین حوزه امتحانی کتبی و شفاهی

شناسه خبر : 82253

1398/07/18

تعداد بازدید : 2272

 بسمه تعالی
به اطلاع طلاب گرامی می رساند: با توجه به اینکه همزمان با شروع حذف و اضافه ،تعیین حوزه امتحانی کتبی و شفاهی نیز فعال خواهد شد ، خواهشمند است نسبت به تعیین حوزه امتحانی به تفکیک کتبی و شفاهی نیز اقدام شود.ضمنا توجه  نمایید در صورتیکه در این زمینه ای با مشکلی مواجه شدید ، نوع مشکل  را در گروه خدمات آموزشی> دسته بندی سوالات مربوط به مراکز آزمون  مطرح نمایید  تا درصورت  موجه بودن ،نسبت به تمدید زمان تعیین حوزه تصمیم گیری شود.