مركز آموزش هاي غير حضوري:

آشنائی با ضوابط کلی و چگونگی آغاز تحصیل در مرکز آموزشهای غیرحضوری

شناسه خبر : 82252

1398/07/18

تعداد بازدید : 1015

جهت مشاهده اطلاعيه آشنائی با ضوابط کلی و چگونگی آغاز تحصیل در مرکز آموزشهای غیرحضوری فايل پيوست را دريافت و مطالعه فرماييد.

پيوست:

عضویت در خبرنامه