مركز آموزش هاي غير حضوري:

اطلاعيه بارگذاري و انتخاب موضوعات دروس تحقيقي 1-98-99

شناسه خبر : 82048

1398/07/14

تعداد بازدید : 674

"بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین"
قابل توجه تمامی  طلاب نیمه حضوری سطح دو و غیر حضوری سطح سه
موضوعات دروس تحقیقی، از تاریخ 1398/07/16 در سامانه آموزش مجازی-> صفحه خانگی -> فایل درس مربوطه-> ارائه تحقیق؛ قابل رویت و از تاریخ 1398/07/16 قابلیت انتخاب دارد. جهت ثبت موضوع مورد نظرخود، نهایتا تا تاریخ 1398/09/20 فرصت خواهید داشت به آدرس فوق مراجعه نمایید. با توجه به محدود بودن ظرفیت موضوعات، در اسرع وقت نسبت به انتخاب موضوع تحقیق اقدام نمایید.
مهلت ارسال تحقیقات بدون محاسبه تاخیر از تاریخ 1398/10/01 تا تاریخ 1398/10/10 می باشد. ضمنا متذکر می گردد، سامانه جهت ارسال تحقیقات با محاسبه تاخیر(کسر نمره) از تاریخ 1398/10/11 تا تاریخ 1398/10/13 باز می‌باشد. زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. طلاب گرامی ضمن مدیریت وقت خود از موکول نمودن ارسال تحقیقات به روزهای پایانی خودداری نمایند.
نکته 1 : کلیه طلاب گرامی در نظر داشته باشند که به هیچ گونه اعتراضی (موجه یا غیر موجه) مبنی بر عدم انتخاب موضوع و یا عدم ارسال تحقیق در زمانبندی اعلام شده ترتیب اثر داده نمی‌شود.
نکته 2:  شیوه نامه اختصاصی  تدوین تحقیق هر درس به طور خاص، در قسمت ارائه تحقیق همان درس بارگذاری گردیده است.
نکته 3: یک نمره از ارزشیابی نهایی دروس کارگاهی، به حضور در7 ساعت (60 درصد) از کارگاه های برگزار شده، اختصاص یافته است.
موفق و پیروز باشید.