مركز آموزش هاي غير حضوري:

عدم دسترسي طلاب به سامانه آموزش مجازي تا شروع نيمسال تحصيلي جديد

شناسه خبر : 81607

1398/07/04

تعداد بازدید : 496

قابل توجه طلاب گرامي؛

با توجه به تقويم تحصيلي طلاب، سامانه آموزش مجازي حداكثر تا زمان شروع نيمسال تحصيلي اول 99-98 مورخ  1398/07/13 در دسترس نخواهد بود. 

عضویت در خبرنامه