مركز آموزشهاي غير حضوري

تغيير دوره به حضوري

شناسه خبر : 79403

1398/04/24

تعداد بازدید : 2036

بسمه تعالی
طلاب گرامی متقاضی تغییر دوره به حضوری می توانند درخواست خود را حداکثر تا تاریخ  98/4/30 از طریق پرتال کوثرنت> سامانه ها > سامانه آموزش> درخواستها> تغییر شیوه تحصیل /  ارسال نمایند، تا درصورت دارابودن شرایط نسبت به تغییر دوره آنها اقدام شود. لازم بذکر است به درخواستهای پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط لازم تغییر دوره:
1. وجود رشته تحصیلی  طلبه در مدرسه مقصد برای طلاب سطح3
2. شرط سنی زمان پذیرش و داشتن دوره مورد نظر( تمام وقت/ پاره وقت) برای طلاب سطح2

موفق و موید باشید