زمانبندی امتحانات تابستان 98-97

زمانبندی امتحانات تابستان 98-97

شناسه خبر : 79160

1398/04/18

تعداد بازدید : 4156

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی؛ به اطلاع طلاب گرامی می رساند؛

با توجه به درخواست مکرر طلاب ؛ تاریخ امتحان روز بعد از عاشورا از 20/6/98 به 10/6/98 تغییر یافت؛

لازم بذکر است بدلیل محدودیت زمانی و تعداد زیاد دروس (امتحانات مجدد از نیمسال اول و دوم) امکان فرصت بیشتر جهت مطالعه امتحان ممکن نیست؛ لذا طلاب گرامی از هر نوع درخواست فرجه امتحانی خودداری نموده و با برنامه ریزی ، طی ترم تابستان ، به مطالعه نمایند.