مركز آموزش هاي غير حضوري:

ثبت درخواست غيبت موجه امتحان كتبي

شناسه خبر : 77735

1398/03/09

تعداد بازدید : 4044

به اطلاع طلاب گرامی می رساند:
 طلابی که حوزه امتحان کتبی خود را مشخص ننموده اند و یا کسانی که به هر دلیلی امکان شرکت در امتحانات پایانترم را ندارند لازم است ضمن توجه به نکات ذیل درخواست غیبت موجه امتحان کتبی  خود را همراه با ذکر دروس و ارسال مستندات لازم حداکثر تا تاریخ 98/3/20 از طریق پرتال کوثرنت> سامانه ها> سامانه آموزش > درخواستها> درخواست غیبت موجه امتحانی> درخواست جدید> نوع نمره کتبی/    ثبت نمایند:
1. عدم ثبت درخواست  در تاریخ مذکور منجر به ثبت  غیبت غیرموجه ( به منزله نمره صفر)برای آن درس خواهد بود که در معدل نیز موثر می باشد.
2. کسانی که حوزه امتحانی خود را مشخص ننموده اند، با ذکر دلیل عدم انتخاب / و در صورتیکه به دلیل پیش بینی  مانع برای امتحان بوده است با ارسال مستندات/، در هر صورت می بایست این درخواست را ثبت نمایند.
3. مطلع باشید که در صورت ثبت درخواست غیبت کتبی، چه موجه بشود یا غیر موجه بشود، برای طلبه سوال  و پاسخنامه امتحانی چاپ  و ارسال نخواهد شد و در صورت حضور در مدرسه هم نمی تواند امتحان دهد و نیز نمی تواند  نسبت به این مسئله اعتراضی داشته باشد زیرا امکان تغییر فرایند فراهم نمی باشد. پس لازم است از طرف دیگر هنگام ثبت درخواست از عدم امکان حضور خود در جلسه امتحانی نیز مطمئن باشد.
3.طلابی که درحال حاضر قصد شرکت در امتحانات را دارند ولی در روز امتحان بدلیل مشکل  پیش بینی نشده ای امکان حضور در جلسه امتحان را نمی یابند  در تاریخ 12 و 13 تیرماه این فرصت ایجاد می شود که بتوانند درخواست غیبت موجه خود را با ارائه مستند لازم از طریق نشانی فوق درج نمایند.

عضویت در خبرنامه