مركز آموزش هاي غير حضوري:

تغییر تاریخ امتحان پایانی (مقطع سطح سه) مورخ 1398/04/08

شناسه خبر : 74830

1397/12/25

تعداد بازدید : 1395

تغییر تاریخ امتحان پایانی (مقطع سطح سه) مورخ 1398/04/08
به اطلاع طلاب گرامی مقطع سطح سه می رساند؛ کلیه ی امتحانات روز شنبه 1398/04/08 به روز یکشنبه 1398/04/09 تغییر یافت ؛ به جدول پیوست مراجعه شود.