مركز آموزش هاي غير حضوري:

اطلاعیه حوزه امتحانی

شناسه خبر : 74692

1397/12/22

تعداد بازدید : 3329

طلاب گرامی

زمان تعیین حوزه های امتحانی نیمسال دوم 97-98 بشرح ذیل اعلام می گردد.لطفا مطابق زمانبندی اقدام شود:

1. زمان تعیین حوزه امتحان شفاهی: از تاریخ 1397/12/22  الی 1398/02/01

2. زمان تعیین حوزه امتحانی کتبی:از تاریخ 1397/12/22  الی 1398/03/05

نکته: طلابی که متقاضی امتحان شفاهی بصورت آنلاین می باشند اگر طلبه سطح2 می باشند در انتخاب حوزه امتحانی، گزینه حوزه امتحانی قم - مرکز آموزش های غیرحضوری سطح دو   و اگر طلبه سطح3 می باشند گزینه قم - مرکز آموزش های غیرحضوری- سطح سه  را انتخاب نمایند.

موفق و موید باشید.