مركز آموزش هاي غير حضوري:

اطلاعيه شماره 2: كميسيون رفع مشروطي و اتمام سنوات مجاز

شناسه خبر : 72530

1397/11/18

تعداد بازدید : 2770

با سلام واحترام
ضمن آرزوی توفیق و سربلندی ؛ به اطلاع طلاب گرامی می رساند؛ جهت ارسال درخواست کمیسون رفع مشروطی و اتمام سنوات مجاز تحصیلی با ارسال مستندات خود حداکثر تا تاریخ 1397/11/28 از طریق پست الکترونیک آموزش vu.amoozesh@whc.ir اقدام نموده تا در صورت دارا بودن شرایط ذیل در کمیسیون آموزشی مطرح شده و نسبت به اجازه ادامه تحصیل طلبه تصمیم گیری شود.


شرایط لازم تشکیل کمیسیون رفع مشروطی :
1.    مقطع سطح دو ؛ معدل چهار نیمسال تحصیلی (غیر از ترم تابستان) طلبه کمتر از 14 باشد ؛ مشروط شده و لازم است درخواست خود را ارسال نماید.
2.    وضعیت تحصیلی طلابی که بیش از چهار ترم (5 ترم و بیشتر) مشروط شده ؛ راکد است و اجازه حضور در کمیسیون ندارد؛ بنابراین از ارسال درخواست خودداری نمایند.
3.    مقطع سطح سه ؛ معدل سه نیمسال تحصیلی (غیر از ترم تابستان) طلبه کمتر از 14 باشد ؛ مشروط شده و لازم است درخواست خود را ارسال نماید.
4.    وضعیت تحصیلی طلابی که بیش از سه ترم (4 ترم و بیشتر) مشروط شده ؛ راکد است و اجازه حضور در کمیسیون ندارد؛  بنابراین از ارسال درخواست خودداری نمایند.
5.    تشکیل کمیسیون برای هر طلبه یک مرتبه انجام می شود؛ بنابراین فقط به درخواست هایی که بار اول جهت رفع مشروطی ارسال شده است؛ رسیدگی خواهد شد.
6.    معدل کل طلبه جهت بررسی وضعیت مشروطی، بالاتر از 13 باشد.
7.    درخواست طلبه همراه با ارسال مستندات لازم (اعم از گواهی پزشکی و....) باشد؛ به درخواست های فاقد مستند رسیدگی نخواهد شد.


شرایط لازم تشکیل کمیسیون اتمام سنوات مجاز :
1.    مقطع سطح سه ؛  ورودی های 91 به قبل که سنوات تحصیلی مجاز آنها (13ترم) به پایان رسیده ولی موفق به دفاع از پایان نامه خویش نشده اند ؛ نحوه ارسال درخواست و شرایط کمیسیون آن ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
2.    سایر ورودی های سطح سه (ورودی 92 به بعد) سنوات مجاز تحصیلی آن ها به پایان نرسیده و نیازی به ارسال درخواست نخواهند داشت.
3.    مقطع سطح دو ؛ ورودی 90 به بعد که سنوات تحصیلی مجاز آنها ( 14ترم) به پایان رسیده است ؛ درخواست تمدید سنوات خود را همراه با مستندات جهت بررسی ارسال نمایند.
4.    تشکیل کمیسیون برای هر طلبه یک مرتبه انجام می شود؛ بنابراین فقط به درخواست هایی که بار اول جهت تمدید سنوات ارسال شده است؛ رسیدگی خواهد شد.

•    به درخواستهای پس از موعد مقرر یا درخواستهای واصله از طرق دیگر غیر از طریق ذکر شده ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    نتیجه موافقت یا عدم موافقت با درخواست طلبه حداکثر تا تاریخ 1397/12/10  از طریق ارسال پیام خصوصی در پرتال کوثرنت وی اطلاع رسانی خواهد شد؛ از طریق پست الکترونیک پاسخ کمیسیون ارسال نخواهد شد.
•    پرونده تحصیلی  طلاب مشروطی که شرایط لازم جهت طرح در کمیسیون را ندارند یا کمیسیون با درخواست آنها موافقت ننموده ، از ادامه تحصیل محروم خواهند ماند.

عضویت در خبرنامه