مركز آموزش هاي غير حضوري:

زمانبندی امتحانات و برنامه درسی - نیمسال دوم 98-97

شناسه خبر : 72367

1397/11/16

تعداد بازدید : 6414

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی ؛ به اطلاع طلاب گرامی می ساند؛ جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ؛ با مراجعه به عناوین دروس و جدول زمانبندی امتحانات اقدام به انتخاب واحد و پس از آن حوزه امتحان کتبی و شفاهی را مشخص نمایند.

یادآوری:

1-طلاب مقطع سطح سه؛ حداکثر واحد انتخابی 14 و حداقل آن 8 واحد است؛ طلابی که نیمسال اول 98-97 وضعیت تحصیلی انها مشروط (معدل ترم کمتر از 14) شده، حداکثر 10 واحد و طلاب معدل الف (معدل بالای 18) می توانند 16 واحد اخذ نمایند.

2-طلاب مقطع سطح دو ؛ حداکثر واحد انتخابی 20 و حداقل آن 12 است؛ طلابی که نیمسال اول 98-97  وضعیت تحصیلی انها مشروط (معدل ترم کمتر از 14) شده حداکثر 14 واحد و طلاب معدل الف (معدل بالای 18) می توانند 24 واحد اخذ نمایند.

3-دروس کارگاهی و تعداد جلسات رفع اشکال مورد نیاز هر درس در جدول دروس اعلام شده است.

4- مقطع سطح سه ؛ رشته فقه و اصول، و تفسیر و علوم قرآن و تاریخ اسلام ؛ دروس اصول 2، 4  دارای امتحان شفاهی است ؛ لذا لازم است ، جهت امتحان حضوری ، مدرسه مورد نظر به عنوان محل آزمون شفاهی و جهت امتحان برخط "مرکز آموزش های غیرحضوری" تعیین گردد.

5- مقطع سطح دو ؛ دروس اصول فقه 3 و 4 و فقه استدلالی 4 دارای امتحان شفاهی است ؛ لذا لازم است ، جهت امتحان حضوری ، مدرسه مورد نظر به عنوان محل آزمون شفاهی و جهت امتحان برخط "مرکز آموزش های غیرحضوری" تعیین گردد.

6- مقطع سطح دو ؛ درس روش سخنرانی 2 و روش تدریس ؛ بدلیل ارائه تدریس و سخنرانی به شیوه حضوری لازم است با هماهنگی مدرسه حضوری ، مطابق اطلاع رسانی در تالار اخبار درس ، پس از انتخاب واحد انتخاب حوزه ارائه انجام شود.

7- تاریخ امتحانات پایان ترم قابل تغییر نیست؛ لذا طلاب با دقت در تاریخ اقدام به انتخاب واحد نمایند؛ در صورتی تداخل دو امتحان در یک روز ، فقط می توانند یکی از دو امتحان پایانی خود را با گذراندن اسکورم و سایر فعالیت های درس ، غیبت موجه نموده و در امتحان مجدد تابستان جهت امتحان کتبی آن مراجعه نمایند.

عضویت در خبرنامه