مركز آموزش هاي غير حضوري:

تقویم تحصیلی نیمسال دوم 97-98

شناسه خبر : 70611

1397/10/08

تعداد بازدید : 8011

بسمه تعالی
ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی؛ تقویم تحصیلی  و شناسه دروس نیمسال دوم 98-97 جهت برنامه ریزی فعالیت های آموزشی ، با رعایت نکات ذیل اطلاع رسانی می گردد:
1.طلابی که تقاضای مهمانی نموده اند؛ در مهلت مقرر ابتدا با مدرسه مورد نظر حضوری هماهنگ ، سپس از طریق کوثرنت> سامانه اموزش > ثبت درخواست ها اقدام به ثبت درخواست مهمان کلی نموده و نام مدرسه حضوری را انتخاب و دروس مورد نظر خود را در بخش توضیحات ذکر نمایند؛ نتیجه موافقت یا عدم موافقت با مهمانی در پاسخ درخواست طلبه اعلام خواهد شد.
2.طلاب مقطع سطح دو ؛ لازم است جهت انتخاب دروس باقی مانده از پایه اول و دوم خود (دروس مختص دوره حضوری) با ذکر نام دروس خود و از طریق ذکر شده در بند 1 ؛ درخواست مهمان تکدرس ثبت نمایند.
3.پس از تایید مهمان توسط مدارس مقصد؛ در لیست انتخاب واحد طلاب مهمان؛  دروس قابل انتخاب با کد گروه مدرسه مهمان ارائه خواهد شد؛ لذا در لیست انتخاب واحد طلاب نباید گروه مرکز اموزش های غیر حضوری سطح دو "6461" و سطح سه "4082 و 4088" نشان داده شود.
4.طلابی که تقاضای مرخصی برای نیمسال اول نموده اند؛ در مهلت مقرر جهت ثبت درخواست خود از طریق کوثرنت> سامانه اموزش > ثبت درخواست ها ؛ با ارائه مستندات ؛ جهت مرخصی زایمان :(تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند) ؛ مرخصی عادی (مستند مربوطه و ذکر توضیحات) کامل گردد؛ پس از ثبت مرخصی نتیجه موافقت یا عدم موافقت در پاسخ درخواست طلبه اعلام خواهد شد؛ در ضمن مرخصی زایمان و مرخصی بدون امتحان جز سنوات تحصیلی طلبه محسوب نمی گردد؛ ضمن اینکه مرخصی ها، پیش از انتخاب واحد ثبت می گردد ؛ لذا به درخواست های بعد از تاریخ مقرر و واصله از طریقی غیر از شیوه فوق ، به هیچ وجه رسیدگی نخواهد شد.
5.طلاب مقطع سطح سه در مهلت مقرر انتخاب واحد لازم است؛ با مراجعه به شناسه دروس ، حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی اخذ نمایند.
6.طلاب شاغل به تحصیل در نیمسال آخر به شرط ارائه دروس می توانند ؛ با احتساب پایان نامه 18 واحد درسی را اخذ نمایند.
7.آن دسته از طلاب مقطع سطح سه  که معدل نیمسال اول 98-97 ایشان کمتر از 14 و وضعیت تحصیلی ایشان مشروط شده است؛ حداکثر 10 واحد درسی می توانند انتخاب نمایند.
8.طلاب ممتاز (معدل نیمسال اول 98-97  وی 18 و بالاتر شده است) می توانند تا سقف 16 واحد درسی اخذ نمایند.
9.طلاب مقطع سطح دو با توجه به سال ورود خود لازم است در تاریخ مقرر به سامانه مراجعه نموده و با مشاهده شناسه دروس حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را اخذ نمایند.
10.آن دسته از طلاب مقطع سطح دو که معدل نیمسال دوم 98-97 ایشان کمتر از 14 و وضعیت ایشان مشروط شده است؛ حداکثر 14 واحد درسی می توانند انتخاب نمایند.
11.طلاب شاغل به تحصیل در نیمسال آخر به شرط ارائه دروس می توانند ؛ بدون احتساب تحقیق پایانی 24 واحد درسی را اخذ نمایند.
12.طلاب ممتاز (معدل نیمسال اول 98-97 وی 18 و بالاتر شده است) می توانند تا سقف 24 واحد درسی اخذ نمایند.
13.طلابی که وضعیت تحصیلی آن مشروط شده (سطح سه ؛ سه ترم مشروط بوده و سطح دو 4 ترم مشروط) امکان انتخاب واحد ندارند.
14.طلابی که سنوات تحصیلی ایشان به پایان رسیده است، امکان انتخاب واحد نخواهند داشت.
15.طلابی که دروس آموزشی ایشان به پایان رسیده و تنها پایان نامه یا تحقیق پایانی ایشان باقی مانده است؛ جهت جلوگیری از رکود سیستمی لازم است هر ترم اقدام به اخذ واحد پایان نامه (مقطع سطح سه) و تحقیق پایانی (مقطع سطح دو) نمایند.
16.طلاب لازم است همزمان با انتخاب واحد ؛ اقدام به انتخاب حوزه امتحان کتبی نیز نمایند.
17.طلابی که دروس دارای امتحان شفاهی انتخاب نمودند؛ دروس فقه استدلالی 4 و اصول فقه مقطع سطح دو و کلیه ی رشته های مقطع سطح سه ؛ بلافاصله بعد از انتخاب واحد، اقدام به انتخاب حوزه امتحان شفاهی نمایند.
18.جهت امتحان شفاهی به شیوه برخط ، "مرکز آموزش های غیرحضوری" به عنوان حوزه امتحان شفاهی انتخاب گردد.
19.جهت امتحان شفاهی به شیوه حضوری ، سایر مدارس حضوری به عنوان حوزه امتحان شفاهی انتخاب گردد.
20.شروع نیمسال تحصیلی97/11/27   پس از اتمام انتخاب واحد می باشد.
21.پس از شروع نیمسال تحصیلی اسکورم (بسته های الکترونیکی) دروس قابل مشاهده خواهد بود.
22.برنامه درسی و جدول زمانبندی امتحانات پایانی پیش از انتخاب واحد طی اطلاعیه جداگانه بارگزاری خواهد شد.
23.طلابی که قادر به انتخاب واحد نبوده یا درخواست تغییر در انتخاب واحد و حوزه امتحانی نموده اند؛ می توانند در مهلت مقرر حذف و اضافه اقدام نمایند.
24.آن دسته از طلاب که در تاریخ مقرر (انتخاب واحد یا حذف و اضافه) جهت انتخاب واحد مراجعه ننموده اند؛ 20/12/97 پرونده تحصیلی ایشان به صورت خودکار راکد شده و قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود.
25.محدوده و جدول زمانبندی امتحانات پایانی و میان نیمسال از طریق اطلاعیه ها و اخبار صفحه خانگی بارگزاری خواهد شد.
26.درخواست حذف اضطراری توسط طلاب در تاریخ مقرر ثبت و نتیجه تایید یا عدم تایید درخواست ، پس از اتمام درخواست ها، در پاسخ طلبه اعلام خواهد شد.

عضویت در خبرنامه