مركز آموزش هاي غير حضوري:

بارگزاری موضوعات تحقیق و تکالیف ایستگاهی

شناسه خبر : 65431

1397/07/19

تعداد بازدید : 2245

قابل توجه تمامی  طلاب نیمه حضوری سطح دو و غیر حضوری سطح سه 
موضوعات دروس تحقیقی، از تاریخ 1397/07/18 در سامانه آموزش مجازی– صفحه خانگی – فایل درس مربوطه- ارائه تحقیق، قابل رویت و از تاریخ 1397/07/20 قابلیت انتخاب دارد. جهت ثبت موضوع مورد نظرخود، نهایتا تا تاریخ 1397/08/30 فرصت خواهید داشت به آدرس فوق مراجعه نمایید. با توجه به محدود بودن ظرفیت موضوعات، در اسرع وقت نسبت به انتخاب موضوع تحقیق اقدام نمایید. 
مهلت ارسال تحقیقات بدون محاسبه تاخیر از تاریخ 1397/09/01 تا تاریخ 1397/09/15 می باشد. ضمنا متذکر می گردد سامانه جهت ارسال تحقیقات با محاسبه تاخیر(کسر نمره) از تاریخ 1397/09/16 تا تاریخ 1397/09/20 باز می‌باشد. زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. طلاب گرامی ضمن مدیریت وقت خود از موکول نمودن ارسال تحقیقات به روزهای پایانی خودداری نمایند. 
نکته 1 : کلیه طلاب گرامی در نظر داشته باشند که به هیچ گونه اعتراضی (موجه یا غیر موجه) مبنی بر عدم انتخاب موضوع و یا عدم ارسال تحقیق در زمانبندی اعلام شده ترتیب اثر داده نمی‌شود.
نکته 2:  شیوه نامه اختصاصی  تدوین تحقیق هر درس بطور خاص، در قسمت ارائه تحقیق همان درس بارگذاری گردیده است. 
نکته 3: یک نمره از ارزشیابی نهایی دروس کارگاهی، به حضور در کارگاه های برگزار شده اختصاص یافته است.

عضویت در خبرنامه