مركز آموزش هاي غير حضوري:

زمانبندی امتحانات و برنامه درسی - نیمسال اول 98-97

شناسه خبر : 63654

1397/06/17

تعداد بازدید : 12278

 

به اطلاع طلاب گرامی می ساند؛ جهت انتخاب واحد نیمسال اول ؛ با مراجعه به عناوین دروس و جدول زمانبندی اقدام به انتخاب واحد و پس از آن حوزه امتحان کتبی و شفاهی را مشخص نمایند.

یادآوری:

  1. طلاب مقطع سطح سه؛ حداکثر واحد انتخابی 14 و حداقل آن 8 واحد است؛ طلابی که نیمسال دوم 97-96 وضعیت انها مشروط شده 10 واحد و طلاب معدل الف (معدل بالای 18) می توانند 16 واحد اخذ نمایند.
  2. به اطلاع طلاب گرامی ورودی 97 می رساند؛ فرآیند پذیرش و صدور کد طلبگی این دسته از طلاب تکمیل شده است؛ پس از این مرحله لازم است انتخاب واحد و انتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهی توسط خود طلاب و از طریق کوثرنت > سامانه آموزش > انتخاب واحد انجام شود؛ با توجه به اینکه انتخاب واحد نیمسال اول بر عهده طلاب گرامی واگذار گردید ؛ اين گروه از طلاب لازم است در تاريخ هاي 1397/07/15 و 1397/07/16  با مراجعه به برنامه درسی و جدول زمانبندی امتحانات ، حداقل 10 و حداکثر 14 واحد اخذ نمایند.
  3. طلاب مقطع سطح دو ؛ حداکثر واحد انتخابی 20 و حداقل آن 12 است؛ طلابی که نیمسال دوم 97-96 وضعیت انها مشروط شده 14 واحد و طلاب معدل الف (معدل بالای 18) می توانند 24 واحد اخذ نمایند.
  4.  دروس کارگاهی و تعداد جلسات رفع اشکال مورد نیاز هر درس در جدول دروس اعلام شده است.
  5. دروس اصول 1 ، 5 فقه 4 و فقه 5 (ورودی91) و فقه 10 ، رشته فقه و اصول، و اصول 1 و اصول 3 رشته تفسیر و تاریخ نیز دارای امتحان شفاهی بوده و لازم است ، جهت امتحان حضوری ، مدرسه مورد نظر به عنوان محل آزمون شفاهی و جهت امتحان برخط "مرکز آموزش های غیرحضوری" تعیین گردد.

عضویت در خبرنامه