مركز آموزش هاي غير حضوري:

شرایط اخذ مجوز شرکت در امتحان، نمره فعاليت،تحقیق، شفاهی، میانی و تذکرات مهم امتحانات پایان ترم تابستان 97

شناسه خبر : 63157

1397/05/30

تعداد بازدید : 3454

 

شرایط اخذ مجوز شرکت در امتحان و اخذ نمره فعاليت

به اطلاع كليه طلاب محترم غير حضوري مي رساند:

1-مجوز شرکت در امتحان براي هر درس، ساعت 12 ظهر دو روز قبل از امتحان داده می شود(روز هاي تعطيل و غير تعطيل تفاوتي ندارند) و پس از آن مجوزی داده نخواهد شد، لذا لازم است طلاب محترم سعي فرمايند تا قبل از ساعت مذكور جهت اخذ مجوز شرکت در امتحان به ميزان لازم (حداقل 70 درصد) در جلسات اسكورم شركت فرمايند.

2-  اسامي طلابي كه موفق به اخذ مجوز شرکت در امتحان شده اند، ساعت 12 ظهر یک روز قبل از امتحان در سامانه آموزش مجازي در هر درس براي طلاب همان درس ، اعلام مي گردد.

3-اخذ نمره فعاليت كلاسي هر درس بستگي به ميزان شركت در اسكورم ها دارد (80 درصد يك سوم نمره، 90 درصد دو سوم نمره، 100 درصد نمره كامل) و فرصت آن نيز همان فرصت فوق الذكر خواهد بود.

4-طلاب مكاتبه اي جهت شركت در امتحان پايان نميسال جاري نياز به مجوز ندارند و نمره فعاليت كلاسي براي طلاب مكاتبه اي با سوالات اضافه نسبت به طلاب مجازي جبران مي گردد.

 

کارت ورود به جلسه آزمون و تذکرات مهم امتحانات پایان ترم تابستان:

1-"کارت ورود به جلسه آزمون"، عبارت است از مشخصات طلبه، نام حوزه امتحانی، جدول و تاریخ دروس امتحانی

2-برای ورود به جلسه آزمون همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت ملی ، الزامی می باشد.

3-جهت دریافت "کارت ورود به جلسه آزمون"، فقط از "طریق کوثرنت-> ورود به سامانه ها-> آموزش- > چاپ کارت امتحانی" اقدام نمایید.

تذکر:جداً ملاحظه فرمایید که "برنامه امتحانی" با "کارت ورود به جلسه آزمون" متفاوت است و هیچ اعتباری برای جلسه آزمون ندارد.

4-به هیچ وجه "کارت ورود به جلسه آزمون"، به معنای داشتن مجوز امتحان نیست، بلکه اخذ مجوز شرکت در امتحان منوط به دو شرط می باشد:

الف) گذراندن حد نصاب اسکورم ها

ب) انتخاب حوزه آزمون

5-در روز امتحان توجه داشته باشید که مشخصات شما و دروس امتحانی شما بر روی برگه سوالات و پاسخنامه درج شده است، لذا پس از گرفتن برگه سوال امتحان ، و برگه پاسخنامه ، بررسی فرمایید که برگه متعلق به خود شما باشد.

6-اعتراض به نمره کتبی آزمون:

الف) نمرات آزمون به مرور اعلام می گردد و در "سامانه کوثرنت-> ورود به سامانه ها-> آموزش-> اطلاعیه نمرات" قابل مشاهده است.

ب) اعتراض به نمره کتبی فقط یک مرتبه ممکن می باشد.

ج) اعتراض پس از ثبت نمره امکان پذیر خواهد بود، لذا روزانه به سامانه مراجعه نمایید تا در صورت ثبت شدن نمره خود بتوانید از آن اطلاع یابید.

د) مهلت اعتراض به نمره کتبی تا سه روز بعد از اعلام نمره مي باشد.

ه) برای اعتراض به نمره کتبی از طریق "سامانه کوثرنت-> ورود به سامانه ها-> آموزش-> ثبت درخواست-> تجدید نظر پایان ترم" اقدام فرمایید.

و) پس از پاسخ مرکز آموزش های غیرحضوری به اعتراض نمره، امکان هیچگونه تغییری در نمره وجود نخواهد داشت.

ز) توجه داشته باشید، در سیر اعلام تدریجی نمرات، افرادی که هنوز برگه آن ها تصحیح نشده است، مقابل دروس آن ها نمره صفر قرار خواهد داشت، لذا خواهشمند است تا ثبت کامل نمرات از اعتراض در سامانه و یا انجمن و یا تماس تلفنی خودداری فرمایید. بدیهی است، پایان مراحل اعلام نمرات به اطلاع خواهد رسید و پس از آن نسبت به نمره صفر، عدم ثبت نمره و غیبت موجه اعتراض فرمایید.

7-طلاب غیر حضوری که مهمان تحصیلی مدارس حضوری شده اند مشمول این اطلاعیه نیستند و در همان حوزه ای که به عنوان مهمان معرفی شده اند امتحان خواهند داد.

8-از آنجایی که تصحیح اوراق امتحانات غیر متمرکز توسط نرم افزار صورت می گیرد، باید گزینه های انتخابی خود در پاسخنامه را کاملا پر نمایید، در غیر اینصورت نرم افزار تصحیح اوراق قادر به خواندن جواب نخواهد بود و مسئولیت آن به عهده خود طلبه خواهد بود و به هیچ وجه در این زمینه امکان تغییر وجود ندارد.

 

در خصوص نمرات تحقیق، شفاهی، میانی و فعالیت ترم تابستان

نمرات تحقیق، شفاهی، میانی و فعالیت که در ترم اول و دوم اخذ نموده اید ، نحوه محاسبه آن برای ترم تابستان به شرح ذیل اعلام می گردد:

1-بجای نمرات میانی غیبت موجه ثبت می گردد و نمره آن با ضریب داده شده جبران می شود.

2-نمرات تحقیق و شفاهی ترم اول و و دوم، عینا برای ترم تابستان لحاظ می گردد ، بنابراین در تابستان تحقیق و یا امتحان شفاهی نخواهیم داشت.

3- نمرات فعالیت کلاسی در نیمسال اول و دوم عیناً برای تابستان ثبت می گردد و با گذراندن اسکورم های بیشتر تغییر نخواهد کرد.

4- کسانی که در نیمسال اول و دوم نتوانستند مجوز ورود به امتحان را بگیرند، سابقه شرکت در اسکورم (بسته درسی)  آن ها لحاظ نخواهد شد، و برای اخذ مجوز امتحان باید از ابتدا اسکورم ها(بسته های درسی) را با احتساب 70 درصد برای مجوز و بیش از آن تا 100 درصد برای فعالیت کلاسی شرکت نمایند.