مركز آموزش هاي غير حضوري:

اطلاعیه مهمان و مرخصی نیمسال اول 97-98

شناسه خبر : 63129

1397/05/30

تعداد بازدید : 1894


اطلاعیه مهمان:
1.طلابی که تقاضای مهمانی نموده اند؛ در مهلت مقرر ( از یکم الی هشتم شهریور)ابتدا با مدرسه مورد نظر حضوری هماهنگ ، سپس از طریق "کوثرنت> سامانه اموزش > ثبت درخواست ها" اقدام به ثبت درخواست مهمان کلی نموده و نام مدرسه حضوری و دروس مورد نظر را ذکر نمایند؛ نتیجه موافقت یا عدم موافقت با مهمانی در پاسخ درخواست طلبه اعلام خواهد شد.
2.طلابی که متقاضی مهمانی می باشند توجه داشته باشند که فقط در صورتی با درخواست آنها موافقت می شود که کلیه دروس ترم را بامدرسه حضوری بگذراند و امکان اینکه بعضی دروس ترم را با آموزش مجازی بگذرانند وجود ندارد.

تذکر 1 :طلاب سطح2  فقط درصورت باقی ماندن درسی ،از پایه اول و دوم خود (دروس مختص دوره حضوری) با ذکر نام دروس خود و از طریق ذکر شده در بند 1 ؛ درخواست مهمان تکدرس ثبت نمایند.

تذکر 2 : عناوین دروس مختص حضوری در جدول پیوست ذکر شده؛ با توجه به تغییر در محدوده امتحان لازم است جهت امتحان با مدرسه حضوری هماهنگ گردد.

3.پس از ثبت مجوز مهمان توسط مدارس ؛ در لیست انتخاب واحد طلاب مهمان؛  دروس قابل انتخاب با کد گروه مدرسه مهمان ارائه خواهد شد؛ لذا در لیست انتخاب واحد طلاب نباید گروه مرکز اموزش های غیر حضوری سطح دو "6461" و سطح سه "4082 و 4088" نشان داده شود.
4.زمان درخواست مهمانی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اطلاعیه مرخصی:
1.طلابی که تقاضای مرخصی برای نیمسال اول نموده اند؛ در مهلت مقرر(از یکم الی هفدهم شهریور) جهت ثبت درخواست خود از طریق "کوثرنت> سامانه اموزش > ثبت درخواست ها"  اقدام نمایند.؛لازم بذکر است جهت مرخصی زایمان : تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند نیز بارگزاری شود. و برای مرخصی بدون امتحان نیز توضیحات کامل ذکر گردد.
2 پس از ثبت مرخصی نتیجه موافقت یا عدم موافقت در پاسخ درخواست طلبه اعلام خواهد شد.
3 .مرخصی زایمان و مرخصی بدون امتحان جز سنوات تحصیلی طلبه محسوب نمی گردد
4. هر طلبه در طول تحصیل فقط می تواند از 2 ترم مرخصی بدون امتحان استفاده نماید.
5. با توجه به زمانبندی امتحانات و ثبت مرخصی ها پیش از انتخاب واحد بوده ؛ لذا به درخواست های بعد از تاریخ مقرر و واصله از طریقی غیر از شیوه فوق ، رسیدگی نخواهد شد.

عضویت در خبرنامه