مركز آموزش هاي غير حضوري:

گزارش جلسه توجيهي 4 مرداد ماه

شناسه خبر : 62791

1397/05/21

تعداد بازدید : 373

 گزارش جلسه توجيهي 4 مرداد ماه
جلسه توجیهی طلاب محترم با حضور ریاست محترم مرکز آموزش های غیرحضوری در روز پنجشنبه مورخ 1397/05/04 ساعت 11:00 الی 12:00 صبح بصورت آنلاین برگزار گرديد.

طي اين جلسه پس از تبريك و تهنيت به مناسبت ميلاد امام رضا (ع) نكات مهمي به شرح ذيل اعلام گرديد:

1.      مطابق با تقويم تحصيلي ارائه شده ، آغاز ترم تحصيلي تابستان،بارگذاري دروس و موارد ديگر طبق زمانبندي ارائه گرديد تا طلاب محترم بتوانند به موقع به اسكورم ها دسترسي داشته  و مشكلي در انجام موارد تحصيلي خود نداشته باشند.

2.      مشكلات پيش آمده در زمان انتخاب واحد از طريق اطلاعيه ها و انجمن ها  كه برخي خارج از عهده مركز آموزشهاي غير حضوري بوده،به اطلاع طلاب محترم رسيده و برطرف گرديد.

3.      كليه نمرات نيمسال دوم قبل از انتخاب واحد تكميل شده و به صورت نهايي در اختيار طلاب محترم قرار گرفت.

4.      افرادي كه غيبت موجه داشتند  و يا اينكه درخواست بررسي غيبت موجه ايشان علي رغم شركت در امتحان پايان ثبت شده بود،رسيدگي هاي مرتبط با درخواست ايشان صورت گرفت و مشكلات برطرف شد.

5.      تعدادي از طلاب محترم كه مجوز ورود به امتحان،بدليل عدم شركت به موقع در اسكورم ها را نداشتند برايشان غيبت موجه ثبت گرديد.

6.       لازم به ذكر است برخي از طلاب محترم كه هنوز نمراتشان ثبت نشده است بدليل عدم دريافت برگه هاي امتحاني ايشان از مدارس مي باشد و به محض دريافت برگه هاي امتحاني از مدارس ،پروسه ثبت نمره صورت مي پذيرد.

7.      طلابي كه درخواست تجديد نظر در امور مربوطه را دارند مي بايست درخواست خود را در بخش تجديد نظر در سامانه آموزش ثبت نمايند تا رسيدگي هاي لازم صورت پذيرد.

8.      امتحانات ترم تابستان از 3شهريورماه تا 27 شهريورماه ادامه خواهد داشت.

9.      تقويم نيمسال اول سال 98 نيز ارائه گرديده است اما بدليل جلوگيري از وقوع اشتباه فعلا روي سامانه ارائه نگرديده است.

10.  طي اقدامات صورت گرفته،انتخاب محل آزمون مطابق با زمان انتخاب واحد در نظر گرفته شده است و طلاب محترم مي توانند در زمان انتخاب واحد ،انتخاب حوزه امتحاني را نيز انجام دهند تا مشكلي پيش نيايد.

11.  طلابي كه موفق به انتخاب حوزه امتحاني در زمان مقرر نشدند،يك فرصت مجدد نيز به ايشان ارائه ميگردد تا بتوانند حوزه خود را انتخاب نمايند.

12.  حوزه امتحاني توسط طلاب محترم مي بايست انتخاب گردد زيرا نياز است مقدمات لازم جهت امتحان طلبه توسط مدرسه فراهم گردد تا طلبه دچار مشكل نشود.

13.  در صورت عدم انتخاب حوزه امتحاني توسط طلبه و مراجعه ي طلبه براي امتحان به مدرسه،با اعتراض مدرسه مواجه خواهيم شد.خواهشمنديم در اين مورد دقت لازم را رعايت نماييد.

14.  در رابطه با كسب مجوز دروس نيز خواهشمنديم طبق زمانبندي اعلام شده براي پاسخگويي به دروس مراجعه نماييد در غير اين صورت مجوزي لحاظ نخواهد شد.

15.  طلابي كه مشروطي بيش از حد مجاز دارند و امكان تقاضاي رفع مشروطي براي ايشان وجود ندارد،مي توانند از بخش آموزش راهنماييهاي لازم را دريافت نمايند.

16.  افرادي كه نمره تحقيق و فعاليت در نيمسال اول و دوم تحصيلي را  داشتند، اما بدليل عدم پاسخگويي به موقع اسكورمها مشمول مجوز نشده اند،مي بايست اسكورم ها را در موعد مقرر پاسخ دهند تا مجوز كسب كنند و نمرات فعاليت،تحقيق و ... روي نمره امتحان ترم تابستان ترتيب اثر داده شود.

17.  صدور كارت امتحان براي طلبه دليلي براي كسب مجوز نيست. از طلاب محترم خواهشمنديم دقت لازم را داشته باشند.

18.  تقاضاي مبني بر ارفاق و اضافه كردن نمره ،درخواست هاي معقولي نبوده و ترتيب اثري به آنها داده نمي شود.

19.  در پايان نيز به سوالات مطرح شده از سمت طلاب محترم پاسخ داده شد.

جهت مشاهده آنلاين جلسه ضبط شده، به صفحه خانگي سامانه آموزش مجازي، دروس من-> امور عمومي->جلسات توجيهي مركز آموزش هاي غير حضوري مراجعه فرماييد.

عضویت در خبرنامه