مركز آموزش هاي غير حضوري:

درخواست رفع مشروطي طلاب سطح 3 و ارائه مستندات رفع مشروطي طلاب سطح 2

شناسه خبر : 56474

1396/11/30

تعداد بازدید : 658

به اطلاع طلاب گرامي مي رساند؛
درخواست رفع مشروطي براي طلاب سطح 3 ، از تاريخ 1396/11/30 الي 1396/12/02 فعال مي باشد، مقتضي است ، درخواست خود را الزاما همراه مستندات در پرتال طلبه-> بخش ثبت درخواست ها-> درخواست كميسيون(تمديد سنوات، رفع مشروطي و ...) ، جهت رسيدگي ثبت نماييد.


طلاب سطح 2 كه در مهلت مقرر قبلا درخواست داده اند ولي مدرك و مستندات خود را ارائه نكرده اند، الزاما مدارك و مستندات خود را بايد در پرتال طلبه-> بخش ثبت درخواست ها-> درخواست كميسيون(تمديد سنوات، رفع مشروطي و ...)  ارسال نمايند و الا درخواست آن ها قابل بررسي نخواهد بود.

عضویت در خبرنامه