مركز آموزش هاي غير حضوري:

فراخوان شرکت در ششمین جشنواره پژوهش گروهی رشد

شناسه خبر : 48868

1396/07/17

تعداد بازدید : 556

 

به اطلاع طلاب گرامی می رساند جهت شرکت در ششمین جشنواره پژوهش گروهی رشد، پژوهش های گروهی (کتابخانه ای) را تا تاریخ 15 مهرماه و پزوهش های (میدانی) خود را تا تاریخ 30 مهرماه ارسال نمایند.

عضویت در خبرنامه