مركز آموزش هاي غير حضوري:

بارگزاری موضوعات تحقیق و تکالیف ایستگاهی

شناسه خبر : 48867

1396/07/17

تعداد بازدید : 1358

قابل توجه طلاب گرامي؛

موضوعات تحقیقات دروس ، از تاریخ 96/07/17 در سامانه آموزش مجازی مجازی – صفحه خانگی – فایل درس مربوطه- ارائه تحقیق، قابل انتخاب می باشد . جهت ثبت موضوع مورد علاقه خود ، تا تاریخ 96/07/30 فرصت دارید به آدرس فوق مراجعه نمایید. ضمنا با توجه به محدود بودن تعداد ظرفیت  انتخاب هر موضوع ، در اسرع وقت اقدام نمایید .

مهلت ارسال تحقیقات بدون محاسبه تاخیر از تاریخ 96/09/15 تا تاریخ 96/09/20 می باشد . ضمنا متذکر می گردد سامانه جهت ارسال تحقیقات با محاسبه تاخیر(کسر نمره) از تاریخ 96/09/21 تا تاریخ 96/09/24 باز می‌باشد. زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد . طلاب گرامی ضمن مدیریت وقت خود از موکول نمودن ارسال تحقیقات به روزهای پایانی خودداری نمایند.

نکته 1 : کلیه طلاب گرامی در نظر داشته باشند که به هیچ گونه اعتراضی (موجه یا غیر موجه) مبنی بر عدم انتخاب موضوع و یا عدم ارسال تحقیق در زمانبندی اعلام شده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

نکته 2:  شیوه نامه اختصاصی  تدوین تحقیق هر درس بطور خاص ، در قسمت ارائه تحقیق همان درس بارگزاری گردیده است.

نکته 3: مطالعه راهنمای فعالیت های پژوهشی نیمسال اول 97-96 (پیوست) جهت، اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای ارسال تکالیف ایستگاهی، تحقیق نهایی و رفع هرگونه ابهام درخصوص دروس تحقیقی، الزامی می باشد.

عضویت در خبرنامه