مركز آموزش هاي غير حضوري:

تمدید مهلت درخواست تمدید سنوات و رفع مشروطی

شناسه خبر : 48226

1396/07/06

تعداد بازدید : 1429

زمان درخواست تمدید سنوات یا رفع مشروطی برای کسانی که در زمان خود موفق به ارائه مستندات لازم نشدند تا تاریخ 96/7/8 مجددا فعال شد . لطفا از طریق پرتال کوثرنت< سامانه ها< سامانه آموزش< درخواست کمیسیون ( لغو مشروطی، تمدید سنوات) اقدام نمایند. لازم بذکر است به درخواستهایی  که بدون ارائه مستندات باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 

عضویت در خبرنامه