مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی : ب (79) تمدید زمان درخواست غیبت موجه امتحان میان نیمسال دوم 402-401

شناسه خبر : 133883

1402/02/10

تعداد بازدید : 329

بسمه تعالی


به اطلاع طلاب گرامی:(سطح 3 و  ) می رساند:

زمان تمدید ثبت درخواست غیبت موجه امتحان میان نیمسال دوم ازتاریخ 402/2/11 تا 402/02/13 تمدید شد.

لذا طلابی که متقاضی ثبت درخواست می باشد ، می توانند درخواست خود را تا ازطریق پرتال کوثرنت > سامانه ها > سامانه آموزش > درخواستها > درخواست غیبت موجه امتحان < نوع امتحان میانی ارسال نمایند
درضمن نتایج موافقت یا عدم موافقت با درخواست تا زمان تایید نهایی نمرات  نیمسال دوم ثبت خواهد شد.

«وفقکم الله فی الدارین »