مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی : ب (78) تمدید زمان حذف اضطراری نیمسال دوم

شناسه خبر : 133844

1402/02/09

تعداد بازدید : 295

بسمه تعالی
به اطلاع طلاب گرامی(سطح 3 و 2)  می رساند :

زمان تمدید ثبت درخواست حذف اضطراری نیمسال دوم تا پایان امروز 1402/02/9 تمدید شد .

طلابی که متقاضی حذف اضطراری دروس در این نیمسال می باشند ، می توانند درخواست خود را تا پا یان امروز  ازطریق پرتال کوثرنت> سامانه ها > سامانه آموزش > درخواستها > درخواست حذف اضطراری ارسال نمایند تا درصورت دارا بودن شرایط نسبت به حذف دروس مورد نظرآنان توسط این مرکز اقدام گردد. همچنین دقت داشته باشند تا قانون حداقل واحدها رعایت گردد. حداقل واحد برای طلاب سطح دو، 12 واحد وبرای طلاب سطح سه 10 واحد می باشد .