مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی : ب (76) شروع زمان حذف اضطراری نیمسال دوم

شناسه خبر : 133699

1402/01/30

تعداد بازدید : 337

بسمه تعالی


ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، و بهره مندی از فیوضات این ماه به اطلاع طلاب گرامی(سطح 3و2) می رساند :

زمان ثبت درخواست حذف اضطراری نیمسال دوم ازتاریخ 402/2/5الی 402/2/7 می باشد .

طلابی که متقاضی حذف اضطراری دروس در این نیمسال می باشند ، می توانند درخواست خود را ازطریق پرتال کوثرنت > سامانه ها سامانه آموزش درخواستها>درخواست حذف اضطراری ارسال نمایند تا درصورت دارا بودن شرایط نسبت به حذف دروس مورد نظرآنان توسط این مرکز اقدام گردد. همچنین دقت داشته باشند تا قانون حداقل واحدها رعایت گردد. حداقل واحد برای طلاب سطح دو، 12 واحد وبرای طلاب سطح سه 10 واحد می باشد .

«وفقکم الله فی الدارین