مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی : ب (75) بسیار فوری - آخرین مهلت انتخاب حوزه شفاهی

شناسه خبر : 133696

1402/01/30

تعداد بازدید : 167

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران به اطلاع می رساند: آخرین مهلت انتخاب حوزه امتحان شفاهی فقط تا پایان فرودین ماه است . با توجه به فرصت محدود باقیمانده،  طلابی که تاکنون اقدام ننموده اند هرچه سریعتر از طریق پرتال طلبه> سامانه ها> سامانه آموزش >  امتحانات> انتخاب حوزه امتحانی، اقدام نمایند. عدم انتخاب موجب محرومیت از امتحان است.

ضمنا آخرین مهلت انتخاب حوزه کتبی تا پایان اردیبهشت ماه می باشد.

موفق و موید باشد.