مرکز آموزشهای غیرحضوری

اطلاعیه انتخاب موضوع دروس پژوهشی

شناسه خبر : 132917

1401/12/03

تعداد بازدید : 433

 
قابل توجه تمامی طلاب نیمه حضوری سطح دو و غیر حضوری سطح سه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

موضوعات دروس تحقیقی در سامانه از تاریخ 1401/11/30 قابل رویت و انتخاب هستند. طلاب گرامی جهت انتخاب موضوع مورد نظر خود، نهایتا تا تاریخ 1402/02/31 فرصت خواهند داشت، تا به آدرس صفحه خانگی⬅ ماژول دروس من ⬅ عنوان درس ⬅ ارائه تحقیق، مراجعه نمایند. با توجه به محدود بودن ظرفیت موضوعات در اسرع وقت نسبت به انتخاب موضوع تحقیق اقدام کنند. لازم به ذکر است امکان ویرایش موضوع فقط در محدوده انتخاب موضوع امکانپذیر است.
مهلت ارسال تحقیقات بدون محاسبه تاخیر از 1402/03/01 تا تاریخ 1402/03/13 در نظر گرفته شده است. ضمنا متذکر می گردد، سامانه جهت ارسال تحقیقات با محاسبه تاخیر (کسر نمره) از تاریخ 1402/03/14 تا تاریخ 1402/03/15 فعال بوده و این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود. طلاب گرامی ضمن مدیریت وقت خود از موکول نمودن ارسال تحقیقات به روزهای پایانی خودداری نمایند.
با توجه به اختیاری بودن موضوع برخی از دروس پژوهشی؛ الزامی است طلاب از تاریخ 1402/12/25 الی 1402/02/31 جهت تایید نام خود به قسمت ارائه تحقیق این دروس مراجعه نمایند. همچنین متذکر می شود امکان بارگذاری فعالیت نهایی این دروس از تاریخ 1402/03/01 الی 1402/03/15، مشروط به تایید نام هر طلبه تا قبل از اتمام محدوده ی تعیین خواهد بود.
نکته 1 : به هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم انتخاب موضوع، یا تایید نام (در دروس با موضوع اختیاری) و یا عدم ارسال تحقیق در زمانبندی اعلام شده ترتیب اثر داده نمی‌شود.
نکته 2:  شیوه نامه اختصاصی تحقیق هر درس و راهنمای پژوهشی مختص هر گرایش به همراه تقویم نیمسال، ذیل هر درس پژوهشی بارگذاری شده است. طلاب با دقت در توضیحاتی که در راهنمای درس درج شده و همچنین فایل های ذیل درس؛ متوجه نوع فعالیت پژوهشی دروس اعم از تحقیق، تکلیف ایستگاهی، کارعملی و كلاس كارگاهي خواهند شد. همچنین کوثرنت - رواق- گروه ها- گروه های عضو- گروه مرکز آموزش های غیر حضوری- معاونت پژوهش ( نوار کنار دسته بندی : تحقیقات درسی سطح دو و سه)  پاسخگوی طلاب محترم خواهد بود.
نکته 3: یک نمره از ارزشیابی نهایی دروس کارگاهی، به حضور در 70 درصد از ساعات کارگاه اختصاص یافته است. محاسبه حضور و غیاب ها به صورت خودکار انجام می شود. حضور در کلاس صرفا از طریق سامانه مجازی و صفحه خانگی امکان پذیر است و در صورت ورود از طریق لینک کلاس و راه های دیگر امکان محاسبه ساعت حضور و غیاب مختل و اعتراض به ثبت نشدن نمره در این موارد قابل پیگیری نخواهد بود.

موفق و سربلند باشید.

جهت انتخاب موضوع دروس پژوهشی به آدرس ذیل مراجعه بفرمایید:

صفحه خانگی-ماژول دروس من-عنوان درس-ارائه تحقیق