مرکز آموزشهای غیرحضوری

اولویت های پژوهشی حوزه علمیه

شناسه خبر : 131578

1401/10/12

تعداد بازدید : 136

به اطلاع طلاب غیر حضوری سطح سه می رساند:

به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه ،اولویت های پژوهشی مورد نیاز نظام و جامعه اسلامی،  جهت استفاده طلاب به عنوان موضوع مقاله، پایان نامه و رساله علمیه ،استخراج گردیده است. طلاب متقاضی موضوع پایان نامه، می توانند با مراجعه به فایل پیوست بر اساس گرایش خود، موضوعات مورد علاقه خود را انتخاب و با کمک استاد راهنما طرح اجمالی را تدوین و ارسال نمایند.