مرکز آموزشهای غیرحضوری

نشست علمی ارائه کتاب علم امام

شناسه خبر : 130551

1401/09/22

تعداد بازدید : 59

بسمه تعالی

به مناسبت هفته پژوهش معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیر حضوری برگزار می کند.

نشست علمی ارائه کتاب

    ارائه کتاب "علم امام"
    ارائه توسط نویسنده کتاب: سرکار خانم زهرا یوسفی
    معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیر حضوری
    ارائه توسط نویسنده کتاب: سرکار خانم فاطمه ایزد شناس
    کتاب "سیره امام رضا در رویارویی با تعارض های خاندان علوی"
    برگزیده کتاب سال جشنواره بین المللی کتاب رضوی
    زمان: چهارشنبه 23 آذرماه-ساعت 10:30
    آدرس ورود به جلسه:

صفحه خانگی -دروس من- جلسات توجیهی پژوهش- نشست های علمی پژوهشی

    لینک ورود: https://ac.whc.ir/rznod1g6mxrw/