مرکز آموزشهای غیرحضوری

برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی : الف (91) تقویم ، سرفصل دروس و برنامه امتحانی مجدد و تابستان 1401-1400

شناسه خبر : 124395

1401/04/12

تعداد بازدید : 3907

بسمه تعالی


با آرزوی موفقیت؛ طلاب گرامی؛ جهت اطلاع از انواع فعالیت های نیمسال تابستان و امتحانات مجدد 1401-1400 به جداول پیوست مراجعه و نکات ذیل را ملاحظه فرمایید:
 
1.کلیه ی امتحانات مجدد و تابستانی ، در مراکز آزمون انتخابی ، به شیوه حضوری برگزار می گردد.
2.دروس مختص ترم تابستان در جدول زمانبندی امتحانات با رنگ سبز مشخص شده و سایر دروس امتحان مجدد از نیمسال اول و دوم است.
3.طلاب گرامی ؛ با توجه به فشردگی دروس و حجم بالای مواد امتحانی در نیمسال تابستان ، برنامه ریزی لازم جهت مطالعه دقیق دروس را از قبل داشته باشند تا بدلیل عدم فرجه در بازه امتحانات با مشکل مواجه نشوند.
4.طلاب گرامی ؛  که نمرات آن ها در نیمسال اول و دوم بین 10 تا کمتر از 12 شده و یا یا در غیبت موجه امتحانی داشته اند شده ؛ می توانند با مراجعه به تقویم تحصیلی و در مهلت مقرر ؛ درخواست نمره مجدد خود را از طریق : پرتال طلبه (کوثرنت) > سامانه آموزش> درخواست ها> درخواست نمره مجدد ، ثبت نمایند و طبق زمانبندی امتحانات ، جهت امتحان حضوری مراجعه نمایند.
5.طلاب گرامی ؛ مقطع سطح سه در مهلت مقرر انتخاب واحد؛ می توانند ؛ با مراجعه به اطلاعیه عناوین و ارزشیابی ترم تابستان ، حداکثر 4 واحد درسی و در مقطع سطح دو ، حداکثر 6 واحد اخذ نمایند.
6.همزمان با انتخاب واحد و درخواست نمره مجدد؛ لازم است؛ انتخاب حوزه امتحانی در تاریخ 1401/4/18 تا 1401/4/31 انتخاب گردد؛ در غیر این صورت امکان شرکت در امتحان وجود نخواهد داشت و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

تذکر 1: جهت انتخاب حوزه امتحانی از طریق: پرتال طلبه (کوثرنت)> امتحانات> حوزه امتحانی کتبی> انتخاب حوزه مورد نظر اقدام گردد.

تذکر 2 : طلابی که فقط درخواست نمره مجدد دارند ؛ نیز لازم است؛ جهت انتخاب حوزه امتحانی طبق تاریخ مقرر اقدام نمایند و قطعا این تاریخ تمدید نخواهد شد.

7. شروع نیمسال تحصیلی تابستان 1401/4/25 پس از اتمام انتخاب واحد می باشد.
8. پس از شروع نیمسال تحصیلی اسکورم (بسته های الکترونیکی) دروس قابل مشاهده خواهد بود.
9.چاپ کارت امتحان از تاریخ 1401/4/25 تا 1401/6/15 می باشد و همراه داشتن آن در جلسه امتحان ضروری است؛ دروس امتحان مجدد و مختص ترم تابستان در کارت امتحان قابل مشاهده خواهد بود.
10. امتحانات متمرکز با رنگ آبی در جدول زمانبندی امتحانات مشخص شده است.
11.ساعت برگزاری امتحان در مقطع سطح دو نیمه حضوری : 10 صبح و مقطع سطح سه : 9 صبح می باشد.
12.نمرات تحقیق ؛ کارعملی ؛ تکلیف ؛ فعالیت اسکورم و شفاهی کسب شده در نیمسال اول و دوم با نمره مجدد محاسبه می گردد ؛ نمرات میانی در نمره مجدد موثر نبوده و غیبت موجه می گردد.
13.بازه ی زمانی تعریف شده جهت ثبت درخواست تجدید نظر (اعتراض به نمرات) در سامانه آموزش:
*   مرحله اول ثبت اعتراض نسبت به نمرات 1401/6/7 تا 1401/6/9 است.
*    مرحله دوم ثبت اعتراض نسبت به نمرات 1401/6/13 تا 1401/6/15 است.
*    مرحله دوم ثبت اعتراض نسبت به نمرات 1401/6/19 تا 1401/6/20است.

  تذکر : به اعتراضات ارسال شده در خارج از این بازه و بعد از ثبت نهایی نمرات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14. تاریخ تغییر شیوه تحصیل برای نیمسال اول1402-1401 متعاقبا اعلام خواهد شد.
15.بازه زمانی تغییر رشته در تقویم تحصیلی تعیین گردیده و لازم است ؛ طلاب مقطع سطح سه ، متقاضی آن ، از طریق : پرتال طلبه (کوثرنت) > سامانه آموزش> درخواست ها> درخواست تغییر رشته خود را ارسال نمایند.
16.طلابی که وضعیت تحصیلی آن ها مشروط شده است (سطح سه ؛ سه ترم و سطح دو چهار ترم ؛ معدل ترم کمتر از 14 باشد) با توجه به تاریخ اعلامی ؛ لازم است درخواست خود را همراه با دلایل مشروطی پیوست و از طریق پرتال طلبه (کوثرنت) > سامانه آموزش> درخواست ها> درخواست کمیسیون رفع مشروطی ارسال نمایند.
17.پرونده طلابی که وضعیت ایشان مشروط شده و درخواست کمیسیون نداده یا با درخواست ایشان موافقت نشده است؛ در تاریخ 1401/7/2 راکد می گردد.
18.طلابی که آخرین فرصت تحصیلی ان ها 1401/6/31 بوده و پس از آن تاریخ اتمام سنوات خواهند داشت ؛ لازم است با توجه به تاریخ اعلامی ؛ درخواست خود را همراه با علت طولانی شدن سنوات تحصیلی پیوست و از طریق پرتال طلبه (کوثرنت)> سامانه آموزش> درخواست ها> درخواست کمیسیون تمدید سنوات ارسال نمایند.

تذکر : کسانی که در مرحله تدوین پایان نامه هستند؛ برنامه ریزی لازم را جهت اتمام و ارائه پایان نامه تا تاریخ 1401/6/31 انجام دهند؛ تاکید می گردد ؛ فقط درخواست های موجه در کمیسیون تمدید سنوات قابل بررسی خواهد بود.

19.پرونده طلابی که وضعیت ایشان اتمام سنوات شده و درخواست کمیسیون نداده یا با درخواست ایشان موافقت نشده است؛ در تاریخ 1401/7/2 راکد می گردد.

تقویم تحصیلی نیمسال تابستان 1400-1401

دروس مجدد سطح 2-از نیمسال اول

دروس مجدد سطح 3-تفسیر - از نیمسال اول

دروس مجدد سطح 3-تاریخ - از نیمسال اول

دروس مجدد سطح 3-فقه - از نیمسال اول

دروس مجدد سطح 2 - از نیمسال دوم

دروس مجدد سطح 3- تفسیر- ازنیمسال دوم

دروس مجدد سطح 3- تاریخ - از نیمسال دوم

دروس مجدد سطح3- فقه -از نیمسال دوم

 

سرفصل و ارزشیابی دروس تابستان سطح2

سرفصل و ارزشیابی دروس تابستان سطح 3 - تفسیر

سرفصل و ارزشیابی دروس تابستان سطح 3 - تاریخ

سرفصل و ارزشیابی دروس تابستان سطح  3- فقه

زمانبندی امتحانات تابستان سطح 2

زمانبندی امتحانات تابستان سطح 3

 

در سایه توجهات حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» موفق و موید باشید.