مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی : الف (90) درخواست تجدید نظر به نمرات - مرحله سوم

شناسه خبر : 124237

1401/04/02

تعداد بازدید : 397

بسمه تعالی

با احترام و ضمن آروزی موفقیت ؛ به اطلاع طلاب گرامی می رساند: زمان ثبت درخواست تجدیدنظر(اعتراض) برای نمراتی که تاکنون ثبت شده اند تا روز شنبه مورخ 1401/4/4 خواهد بود. جهت ثبت درخواست از طریق پرتال طلبه> سامانه ها>سامانه آموزش> درخواست تجدیدنظر اقدام شود.

ضمنا برای نمراتی که طی چند روز آینده ثبت می شود فرصت تجدیدنظر درنظر گرفته می شود که زمان متعاقبا اعلام خواهد شد.

موفق و موید باشید.