مرکز آموزشهای غیر حضوری

خدمات آموزشی : الف (87) مشاهده نمره درس تفسیرترتیبی4

شناسه خبر : 123652

1401/03/17

تعداد بازدید : 387

بسمه تعالی

به اطلاع طلاب گرامی مقطع سطح دو می رساند: نمره درس تفسیر ترتیبی4(1021252) در پرتال طلبه قابل مشاهده می باشد. در صورتی که درخواست تجدیدنظر نسبت به این درس دارید ،حداکثر تا تاریخ 401/3/19 فرصت خواهید داشت از طریق پرتال طلبه> درخواست ها>درخواست تجدیدنظر، اقدام نموده، تا بررسی لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است به درخواستهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

موفق و موید باشید.